Lausunto yrittäjien tilenteesta 2020

Tiedote lähetetty Maa ja metsätalousministeriöön ja Tyo ja elinkenoiministeriöön
sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajille

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry:n kannanotto koiravaljakkoyritysten tilanteeseen 2020 ja Covid-19 viruksen vaikutuksesta yritysten toimintaan talvella 2021.

suomen koiravaljakkoyrittäjien Hallitus 15.12.2020


Lausunto jäsenyritysten tilanteesta

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry toimii jäsentensä edunvalvojana alaan liittyvissä asioissa.

Yhdistys on rekisteröity 10/20 ja tällä hetkellä jäsenyrityksiä on tällährtkellä 27. Jäsenyritykset ovat kooltaan pienistä yrityksistä alan suurimpiin toimijoihin.

Rekikoiria jäsenyrityksissä on 3000 .

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry teki kyselyn jäsenyritystensä nykytilanteesta ja odotuksista vuoden 2021 suhteen. Kyselyn tulokset osoittavat sen suuren ahdingon, missä yritykset tällä hetkellä ovat. Valtaosa yrityksistä ei usko selviävänsä talveen 2022.

Koiravaljakkoala on erittäin kausiluontoista ja huippusesonki joulukuu-maaliskuu tuo valtaosan yritysten tuloista( joulukuu noin 20-50% koko kauden liikevaihdosta). Normaalisti talvisesongilla tehdään yli 95 % yritysten liikevaihdosta. Talven tuloilla pitää selvitä yli 8 kuukauden ajan seuraavaan talvikauteen. Koiravaljakkoyrityksillä on kuitenkin huomattavat ympärivuotiset kiinteät kulut. Koirat on hoidettava myös kesällä jolloin koirien ruoka, eläinlääkintä ja hoito (työntekijöiden palkat) on maksettava. Lisäksi on toki muut kiinteät kulut kiinteistöistä, vakuutuksista jne. jne.

Covid-19 pandemia katkaisi edellisen talvikauden yli kuukautta normaalia aiemmin. Nyt on myös talvikausi 2021 menetetty ainakin ulkomaisten asiakkaitten suhteen. Ulkomaisten asiakkaiden osuus yritysten liikevaihdosta on 70 – 98 %. Kotimainen kysyntä ei voi kuin pieneltä osin paikata ulkomaisten asiakkaiden osuutta. Heikoimmassa asemassa ovat monet valjakkoyrittäjät, jotka toimivat alihankkijoina isommalle yritykselle tai majoituspalveluille. On myös paljon juuri toimintansa aloittaneita yrityksiä tai yrityksiä, jotka ovat viime aikoina tehneet suuria toimitila ym. investointeja.

Valtaosa yrityksistä ei voi työllistää työntekijöitä talvikaudella 2021. 10 % yrityksistä on kyennyt etsimään muita tulonlähteitä yritykselleen. Osa yrittäjistä on myös hakenut / löytänyt muuta työtä turvatakseen toimeentuloaan. Koirat on kuitenkin hoidettava joka päivä. Pelkona on myös se että ammattitaitoinen työvoima valuu muille aloille.

Yritykset ovat myös palvelumuotoilun keinoin muokanneet tuotteitaan. On mm. aloitettu koirakummitoimintaa ym. Tämä on kuitenkin asiakassuhteiden säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi luotua markkinointia ja ohjelmapalvelua.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että korona olisi onnenpotku joillekin yrityksille jotta koirien ahdingon varjolla voidaan kerätä rahaa. Koirien lopettamisella on myös uhkailtu. Suomen koiravaljakkoyrittäjien jäsenistä yksikään ei ole lopettamassa koiriaan! Esitämme huolemme siitä, mitä tapahtuu jos yrityksiä menee konkurssiin ja yrittäjät eivät pysty huolehtimaan koirista. Tässä tapauksessa eläinten hyvinvointi vaarantuu merkittävästi.

Suomen koiravaljakkoyrittäjät vaatii päättäjiä takaamaan koiravaljakkoyrityksille erityisen tukijärjestelmän, jotta yritykset selviävät kesäkauden 2021 yli talvikauteen 2022 ja koirien yleinen hyvinvointi voidaan näin ollen taata. Koko Pohjois-Suomen matkailulle tulee olemaan pandemiasta kauaskantoiset seuraukset ja päättäjien on tehtävä kaikkensa, jotta Suomen maine matkailumaana ei mene lopullisesti.

Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry.