Yhdistyksen säännöt

suomen koiravaljakkoyrittäjät ry Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Suomen koiravaljakkoyrittäjät RY ja sen kotipaikka on Lieksa
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa koiravaljakko ohjelmapalveluiden alalla toimivien
  ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää
  jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja
  lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys
  ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä
  kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia
  selvityksiä.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
  toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen
  luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.
 3. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
  vuosikokous.
 4. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
  3 muuta varsinaista jäsentä sekä 1 varajäsen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
  välinen aika.
 5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
  rahastonhoitaja, kukin yksin.
 6. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 7. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.
  Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
  vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan
  puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa
  ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
 8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
  ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
 9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
  edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
  tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.